Hôm nay thứ hai, 23/10/2017 Hiển thị tốt nhất với

lịch công tác tuần 43 năm 2017 (23/10/2017 - 29/10/2017)

Thứ Nội Dung Công Việc Thành Phần Tham Dự Chủ Trì Địa Điểm
Thứ hai, 23/10/2017
Tổng kết và tổ chức Lễ trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017
- 8g30: Khoa Công nghệ thông tin;
- 9g30: Khoa Kế toán - Kiểm toán;
- 14g00: Khoa Du lịch
- BGH;
- Lãnh đạo khoa, trung tâm, giảng viên và thư ký các khoa;
- Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập
TS. Lê Trung Đạo Phòng A.302A
CS 2/4 TXS
14g00: Họp với tư vấn quản lý dự án và các nhà thầu của dự án cải tạo Hội trường cơ sở quận 9 T. Nguyên, P. QTTB, P. KHTC, các thành viên QLDA và các nhà thầu PGS.TS. Phan Đình Nguyên Cơ sở quận 9
14g30: Họp ban tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa C14 bậc cao đẳng hệ chính quy 2017 T. Đạo, T. Giản, T. Tuyến, T. Tân, T. Hồng Thanh, C. Bình, A. Quân, P. CTSV TS. Lê Trung Đạo Phòng A.212
CS 2/4 TXS
15g00: Họp với tư vấn quản lý dự án và các nhà thầu của dự án cải tạo nhà 6D Ký túc xá - cơ sở quận 9 T. Nguyên, P. QTTB, P. KHTC, các thành viên QLDA và các nhà thầu PGS.TS. Phan Đình Nguyên Cơ sở quận 9
Thứ ba, 24/10/2017
8g00: Họp với Ban quản lý dự án và các nhà thầu của dự án 778 Nguyễn Kiệm T. Nguyên, P. QTTB, P. KHTC, Ban QLDA và các nhà thầu PGS.TS. Phan Đình Nguyên Cơ sở Nguyễn Kiệm
Tổng kết và tổ chức Lễ trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017
- 8g30: Khoa Marketing;
- 14g00: Khoa Quản trị kinh doanh
- BGH;
- Lãnh đạo khoa, trung tâm, giảng viên và thư ký các khoa;
- Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập
TS. Lê Trung Đạo Phòng A.302A
CS 2/4 TXS
9g00: Họp bàn về gia hạn hợp đồng với Đại học HELP, Malaysia BGH; Trưởng các đơn vị: TT. HTQT, P. TC-HC, P. KH-TC, P. QLKH TS. Hoàng Đức Long Phòng A.212
CS 2/4 TXS
14g00: Ban Giám hiệu làm việc với Tổ Biên tập Chiến lược về định hướng bổ sung Chiến lược phát triển Trường sau sáp nhập Ban Giám hiệu, các thành viên của Tổ Biên tập TS. Hoàng Đức Long Phòng A.212
CS 2/4 TXS
14g00: Họp Hội Cựu chiến binh của Trường T. Tuấn, các thành viên của Hội Cựu chiến binh ThS. Hứa Minh Tuấn Phòng A.212
CS 2/4 TXS
Thứ tư, 25/10/2017
8g00: Họp với tư vấn quản lý dự án và tư vấn đấu thầu của dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực ký túc xá và hội trường T. Hiến, P. QTTB, P. KHTC và các đơn vị tư vấn TS. Nguyễn Văn Hiến Phòng A.212
CS 2/4 TXS
8g30: Hội thảo "Xây dựng và bảo vệ thương hiệu" Theo kế hoạch và thư mời TS. Nguyễn Văn Hiến Phòng A.302
CS 2/4 TXS
13g00: Dự họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục T. Hiến, T. Vinh Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục – ĐHQG TP. HCM Khu Công nghệ Phần mềm, Thủ Đức
14g00: Ban Giám hiệu làm việc với Tổ Biên tập Website bằng tiếng Anh về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án BGH, các thành viên của Tổ Biên tập Website tiếng Anh, Trưởng phòng QLKH, Giám đốc Trung tâm TT-QLDL TS. Hoàng Đức Long Phòng A.212
CS 2/4 TXS
Thứ năm, 26/10/2017
Tổng kết và tổ chức Lễ trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017
- 8g30: Khoa Tài chính - Ngân hàng;
- 14g00: Khoa Ngoại ngữ;
- 15g00: Khoa Thẩm định giá - KD bất động sản
- BGH;
- Lãnh đạo khoa, trung tâm, giảng viên và thư ký các khoa;
- Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập
TS. Lê Trung Đạo Phòng A.302A
CS 2/4 TXS
8g30: Họp thông qua phân bổ chỉ tiêu đào tạo theo chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa 17D chương trình đại trà (đối với các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo trở lên) - Ban Giám hiệu
- Trưởng các khoa đào tạo (ngoại trừ khoa Ngoại ngữ), khoa Cơ bản
- Trưởng các đơn vị: P.CTSV, P.QLĐT, P.KT-QLCL, P.TTGD, P.KH-TC, P.TC-HC, P.QLKH, TT.TS-QHDN
TS. Hoàng Đức Long Phòng A.212 CS 2/4 TXS
9g30: Họp về xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 cho các hệ, trình độ đào tạo của Trường Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị: P. QLĐT, P. KH-TC, P. TC-HC, P. QTTB, P. KT-QLCL, P. CTSV, P. QLKH, P. TTGD, TT. TS và QHDN, TT. HTQT, K.ĐTSĐH. K. ĐTTC; Trưởng các khoa TS. Hoàng Đức Long Phòng A.212
CS 2/4 TXS
14g00: Họp xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 đối với các khóa đào tạo theo tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy. - Hội đồng tốt nghiệp hệ chính quy (theo QĐ 89/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 17/01/2017)
- Trưởng, Phó Ban Thanh tra Hội đồng tốt nghiệp hệ chính quy
- Trưởng, Phó các Ban chuyên môn thuộc Hội đồng tốt nghiệp
TS. Hoàng Đức Long Phòng A.212 CS 2/4 TXS
14g00: Đóng thầu, mở thầu gói thầu “Cung cấp máy móc vật tư trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Trường” T. Tuấn, T. Thanh, T. Thái Hưng và các nhà thầu ThS. Hứa Minh Tuấn Phòng A.211
CS 2/4 TXS
15g30: Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy. - Hội đồng tốt nghiệp hệ chính quy (theo QĐ 750/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 02/06/2017)
- Trưởng, Phó Ban Thanh tra Hội đồng tốt nghiệp hệ chính quy
- Trưởng, Phó các Ban chuyên môn thuộc Hội đồng tốt nghiệp
TS. Hoàng Đức Long Phòng A.212 CS 2/4 TXS
Thứ sáu, 27/10/2017
Tổng kết và tổ chức Lễ trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017
- 8g30: Trung tâm Hợp tác quốc tế;
- 9g30: Khoa Thuế - Hải quan;
- 14g00: Khoa Thương mại
- BGH;
- Lãnh đạo khoa, trung tâm, giảng viên và thư ký các khoa;
- Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập
TS. Lê Trung Đạo Phòng A.302A
CS 2/4 TXS
Thứ bảy, 28/10/2017
Chủ nhật, 29/10/2017
Ghi chú:
- Từ ngày 24/10-27/10/2017: Tour THNN 2 các lớp 14DKS123 tại Đambri - Bảo Lộc và CLC_14DKS1, DB_14DKS1 tại Vũng Tàu cho sinh viên Khoa Du lịch (TT.TS-QHDN).
-13g30, thứ Năm (26/10) , HT lầu 7 - CS 2/4 TXS: Tổ chức hội thảo "Content is King" cho sinh viên hệ chính quy (TT.TS-QHDN).
- Thứ Ba (24/10):
+ 8g30, Phòng 302B – CS 2/4 TXS: Nghiệm thu đề án Mô hình công ty Kế toán - Kiểm toán tại trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan (cũ), Chủ trì: PGS. TS. Phan Đình Nguyên.
- Thứ Tư (25/10):
+ 14g00, Phòng 506B – CS 2C Phổ Quang: Hội đồng BVLV ThS QTKD;
- Thứ Năm (26/10):
+ 8g30, Phòng 302B – CS 2/4 TXS: Thẩm định Bài giảng: Viết trong truyền thông , Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Hiến;
+ 10g00, Phòng 302B – CS 2/4 TXS: Thẩm định giáo trình: Quản trị nguồn nhân lực, Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Hiến.
- Thứ Sáu (27/10):
+ 14g00, Phòng 506B CS 2C Phổ Quang: Hội đồng BVLV ThS QTKD.

lịch công tác tuần cũ

Lịch công tác tuần 33 năm 2017 - (Từ 14/08/2017 đến 20/08/2017) Xem Lịch | In Lịch
Lịch công tác tuần 27 năm 2017 - (Từ 03/07/2017 đến 09/07/2017) Xem Lịch | In Lịch
Lịch công tác tuần 26 năm 2017 - (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017) Xem Lịch | In Lịch
Lịch công tác tuần 25 năm 2017 - (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017) Xem Lịch | In Lịch
Lịch công tác tuần 24 năm 2017 - (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017) Xem Lịch | In Lịch
Lịch công tác tuần 23 năm 2017 - (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017) Xem Lịch | In Lịch
Lịch công tác tuần 22 năm 2017 - (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017) Xem Lịch | In Lịch
Lịch công tác tuần 21 năm 2017 - (Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017) Xem Lịch | In Lịch
Lịch công tác tuần 20 năm 2017 - (Từ 15/05/2017 đến 21/05/2017) Xem Lịch | In Lịch
Lịch công tác tuần 19 năm 2017 - (Từ 08/05/2017 đến 14/05/2017) Xem Lịch | In Lịch